Designsystem


Designsystemet underlättar för dig när du ska ta fram kommunikationsmaterial. Alla stadens mallar är framtagna utifrån designsystemet och bidrar till att fler kan arbeta enhetligt med kommunikation. Det gör det också lätt att variera innehåll efter behov. Ditt arbete blir både mer effektivt och konsekvent oavsett kanal.

Designsystemets utformning

Designsystemet består av ett rutnät som bildar kolumner, marginaler och satsyta där du kan placera texter och bilder. Placering av logotyp och användning av färg och typsnitt ingår också i designsystemet men användning av de byggstenarna finns beskriven under respektive avsnitt.

Designsystemet är anpassat efter format i varje mall. Rutnätet fungerar som ett stöd för att skapa layout, där en ruta visar minsta ytan för till exempel en textplatta.

Stadens mallar

Alla stadens mallar är framtagna utifrån designsystemet. När du använder stadens mallar får du en tillgänglighetssäkrad produkt med hög igenkänning genom layouter gjorda enligt designsystemet. I designmallarna i Indesign kan du se det bakomliggande rutnätet och även välja färdiga layouter från mallens layoutbibliotek. Stadens grundmallar för Office är utformade utifrån samma system men du kan inte se det bakomliggande rutnätet.

Läs mer om mallarna och ladda ner mallar för både Microsoft Office och Adobe-programmen på sidan Mallbibliotek.

Exempel med en sida där designsystemet syns bredvid en sida som är fylld med innehåll enligt designsystemet.

Exempel på hur designsystemet lägger grunden för layouten på en affisch.

Användning av designsystemet

Designsystemet gör att du kan variera ditt kommunikationsmaterial utifrån behov, målgrupp och sammanhang. Nedan ser du exempel på hur layout varieras genom att fylla olika delar av designsystemet. Alla delar av designsystemet behöver inte fyllas.

Gör så här!

Exempel på sida med designsystem som blir en mallsida, som till slut fylls med innehåll.

Exempel på sida med designsystem som blir en mallsida, som till slut fylls med innehåll.

Exempel på sida med designsystem som blir en mallsida, som till slut fylls med innehåll.

  • Utgå från layouterna som finns i layoutbiblioteken eller skapa egen layout utifrån designsystemet med hjälp av instruktionerna som finns i mallarna och här i den grafiska manualen.
  • Respektera de fasta marginalerna och satsytan.

Gör inte så här!

Exempel på hur du inte ska använda designsystemet.

  • Placera inte innehåll utanför satsytan så att du inkräktar på marginaler och friyta för logotyp.