Webbutbildningar

Webbutbildning är ett bra verktyg för kunskapsbildning och kan göras i flera former. Du ska alltid följa Göteborgs Stads grafiska profil och instruktionerna i manualen för att skapa en tillgänglig utbildning med staden som tydlig avsändare.

Tänk på

Webbutbildningar kan göras i flera olika verktyg som avgör förutsättningarna för innehållet och formen. Oavsett programvara ska du utgå från punkterna nedan.

Innehållsproduktion

  • Göteborgs Stads logotyp ska alltid finnas med som tydlig avsändare på titelsida och avslutande sida. Läs mer på sidan Logotyp.
  • Använd Göteborgs Stads komplementfärger för att lyfta innehåll i form av exempelvis puffar och textplattor. Läs mer på sidan Färg.
  • Använd Open sans, typsnittet för digitala kanaler. För att säkra tillgängligheten används bara svart eller vit text. Valet avgörs av bakgrunden. Läs mer på sidan Typsnitt.
  • Använd Göteborgs Stads bildmanér för foto, film, illustration och animerad film. Linjemanéret lämpar sig väl för webbutbildningar. Läs mer på sidan Bild.
  • Tänk på att övergångar mellan sidor, textplattor och bilder ska klippas in eller animeras på ett enkelt och mjukt sätt. Undvik för mycket effekter.
  • Tänk på att berättarröst och röst i film alltid ska vara textat för att göra utbildningen tillgänglig för alla.

Gränssnitt

  • Webbutbildningar ska som standard publiceras på stadens lärplattformar, till exempel Utbildningsportalen.
  • Om du skapar ett nytt gränssnitt för publicering av en webbutbildning ska du följa anvisningarna för placering av logotyp, typografi och funktionsfärger för digitala gränssnitt.

Mall för titelsida och avslutande sida.

Mall för titelsida och avslutande sida.

Exempel på titelsida, menysida med navigering, ordlista och avatar, kapitelsida och exempel på illustration och text för att framföra fakta.

Exempel på hur du kan arbeta med illustration, grafik och typografi när du producerar innehåll i en webbutbildning. Här ser du titelsida, menysida med navigering, ordlista och avatar, kapitelsida och exempel på illustration och text för att framföra fakta.

Exempel på aktiverande fråga, reflektionsfråga, film och kunskapstest.

Exempel på hur du kan arbeta med illustration, grafik och typografi när du producerar innehåll i en webbutbildning. Här ser du sidor med aktiverande fråga, reflektionsfråga, film och kunskapstest.

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar en grundmall för författarverktyget Storyline på sidan Mallbibliotek. Se exempel ovan. Om du använder andra verktyg för att producera ditt innehåll i kan du använda dessa mallar och exempelbilder som förlaga.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på stadens intranät Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation