Film och filmgrafik


Film och animerad film kan med fördel kompletteras med grafik och textplattor. Precis som bilderna i filmen ska all grafik följa Göteborgs Stads grafiska profil.

Tänk på

  • Avsluta alltid filmer med stadens logotyp mot vit bakgrund i slutruta.
  • Precis som i andra digitala kanaler använder du typsnittet Open Sans. Läs mer om den grafiska profilens byggstenar logotyp, färg, typsnitt och bild under respektive sida här i den grafiska manualen.
  • Övergångar mellan filmskyltar, bild och slutruta med logotyp ska klippas in, eller animeras in mjukt.
  • Film och animerad film ska alltid vara undertextad och syntolkad när den ska publiceras i stadens kanaler. Läs mer på Kommunikation i staden och i digitala navet. Där hittar du även mer information om tillgänglig film och stadens mediabank.

Mall för textplattor och
slutruta med logotyp.

Mall för textplattor och slutruta med logotyp.

Exempel på textplattor och
slutruta med logotyp i film.

Exempel på textplattor och slutruta med logotyp i film.

Exempel på textplattor med illustration och slutruta med logotyp i film.

Exempel på textplattor med illustration och slutruta med logotyp i film.

Exempel på textplattor med animerade illustrationer kombinerat med stilla illustrationer och slutruta med logotyp. Detta kan sedan exporteras ut som film.

Exempel på textplattor med animerade illustrationer kombinerat med stilla illustrationer och slutruta med logotyp. Detta kan sedan exporteras ut som film.

Exempel på textplattor med animerade illustrationer kombinerat med stilla illustrationer, kortare instruktioner och slutruta med logotyp. Detta kan sedan exporteras ut som film.

Exempel på textplattor med animerade illustrationer kombinerat med stilla illustrationer, kortare instruktioner och slutruta med logotyp. Detta kan sedan exporteras ut som film.

Exempel på föreläsningsklipp med plats för föredragshållare och presentation. Mall i form av bildfil med mått mot svart bakgrund finns i mallbiblioteket.

Exempel på föreläsningsklipp med plats för föredragshållare och presentation. Mall i form av bildfil med mått mot svart bakgrund finns i mallbiblioteket.

Exempel på animerad film gjord enligt Göteborgs Stads grafiska profil, med animationer i linjemanéret och textplattor gjord utifrån filmgrafiksmallar.

Exempel på en enklare animerad film gjord i stadens filmgrafikmall. Här är text inlagd tillsammans med animerade illustrationer och stilla illustrationer som är hämtade från mediabanken.

Exempel på animerad film gjord enligt Göteborgs Stads grafiska profil, med animationer i stadens känsloskapande illustrationsmanér och textplattor gjord utifrån filmgrafiksmallar.

Mallar, inspiration och mer information

I mallarna finns flera varianter på sidor med textplattor, sidor med plats för illustrationer, animerade illustrationer, filmklipp och en slutruta med stadens logotyp. Du hittar mallarna på sidan Mallbibliotek.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på stadens intranät Digitala navet.

digitala navet hittar du tips om hur du gör film själv samt information om mediabanken.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation