Till innehåll

Grafisk profil

Grafisk profil för Göteborgs Stad

Göteborgs Stads kommunikation ska vara tillgänglig, enkel, modern och effektiv och vi ska kommunicera som en stad. Stadens grafiska profil gör att vi är tydliga som avsändare och stärker bilden av oss som en stad. Den grafiska manualen beskriver profilens byggstenar och talar om hur du ska tillämpa profilen i olika produkter, kanaler och sammanhang. Här hittar du instruktioner, exempel och mallar som hjälper dig att skapa enhetlig kommunikation.

${loading}