Trycksaker

Trycksaker kommer i flera format och kan användas i en stor variation av sammanhang. Genom att utgå från mallarna och följa stadens grafiska profil hjälper du till att göra stadens kommunikation enhetlig oavsett vem som producerar.

Tänk på

  • Stadens logotyp har en fast plats och storlek i alla format. Även marginalerna, sidhuvud och sidfot utgör ett fast ramverk. Läs mer på sidan Logotyp.
  • Använd typsnitten Gotham och Caslon i trycksaker. Läs mer på sidan Typsnitt.
  • Alla mallar och layoutförslag är gjorda utifrån ett designsystem. Det kan även vara ett stöd för dig att skapa egen layout. Läs mer på sidan Designsystem.
  • Använd gärna färgplattor eller informationsgrafik för att lyfta fram information, men var inte rädd för vita ytor. Läs mer på sidan Färg.
  • Budskapet blir tydligare om du använder få foton och illustrationer. Läs mer sidorna på sidan Bild

Affischer och flyers

Om du ska göra en affisch, folder eller rapport som ska användas digitalt eller skrivas ut och inte har tillgång till Indesign finns det mallar för Officeprogrammen. Läs mer på sidan Kontorsmaterial.

Exempel på affischer med endast text och med text och illustration, gjorda utifrån stadens mallar.

Exempel på affischer med text och illustration och med text och informationsgrafik, gjorda utifrån stadens mallar.

Affischer med foto, text, illustration och informationsgrafik, gjorda utifrån stadens mallar.

Exempel på olika affischer och flyers gjorda utifrån stadens mallar. Foton och illustrationer är hämtade från mediabanken och informationsgrafik används för att lyfta innehåll.

Exempel på samma innehåll i två olika format.

Exempel på hur samma material kan anpassas för olika format. 

Exempel på olika affischer som visar öppettider och matsedel

Exempel på olika affischer som visar kort information, förbud och nyhetsbrev

Exempel på layoutförslag för öppettider, matsedel, kort information, förbud och nyhetsbrev gjorda enligt stadens mallar i Indesign.

Broschyrer

Exempel på broschyr eller folder med text, foto och illustration i A5-format.

Exempel på progam med text och foto i ett kvadratiskt format.

Exempel på broschyrer och foldrar i olika format, gjorda utifrån stadens mallar.

Rapporter

Exempel på sidor ur rapporter med text, foto, tabell och informationsgrafik gjorda utifrån stadens mallar.

Exempel på sidor ur en årsredovisning med text och grafik.

Exempel på sidor ur en årsredovisning med text och tabeller.

Exempel på sidor ur rapporter gjorda utifrån stadens mallar.

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar mallar för trycksaker på sidan Mallbibliotek.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på stadens intranät Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation