Helägda bolag


Göteborgs Stad består av både förvaltningar och bolag. Bolagen har ofta egna grafiska profiler och ska alltid tydliggöra sitt förhållande till staden genom att kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad.

Det övergripande målet med Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare och näringsliv. Även om vi är många förvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har flera bolag. Vissa bolag är helägda och andra är delvis ägda av staden. De verkar i en kommersiell, och i flera fall, internationell miljö.

  • De bolag som har behov av att använda en egen grafisk profil har möjlighet till detta. Övriga ska använda Göteborgs Stads grafiska profil.
  • Bolag som är helägda ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad.
  • Du kommunicerar främst förhållandet till Göteborgs Stad genom den korta garanttexten ”En del av Göteborgs Stad”. På engelska översätts det till ”A municipal company, City of Gothenburg”.
  • I vissa fall använder du även en längre, mer förklarande garanttext och vid några få tillfällen ska du använda Göteborgs Stads logotyp som garant.

Exempel på hur helägda bolag kan kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad på en affisch och i en film på sociala medier. Placering av den särprofilerade logotypen är endast ett exempel.

Exempel på hur helägda bolag kan kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad på en affisch och i en film på sociala medier. Placering av den särprofilerade logotypen är endast ett exempel.

I den här bilagan hittar du utförliga instruktioner:
Helägda bolag i Göteborgs Stad (pdf) 

När det är tydligt att bolagen företräder staden ska Göteborgs Stads grafiska profil gälla. Till exempel i samarbeten med andra förvaltningar inom staden eller med externa aktörer i projekt. På så vis blir det tydligt för målgruppen att det är Göteborgs Stad som är avsändare till kommunikationen. Bolagets egen logotyp kan då användas tillsammans med Göteborgs Stads logotyp.