Grafisk profil

Göteborgarna ska enkelt kunna ta del av och påverka Göteborgs Stads tjänster och service. Det är en demokratisk rättighet. Därför ska vi utgå från målgruppernas behov och förutsättningar och kommunicera tillgängligt, enkelt, modernt och effektivt. Göteborgs Stads grafiska profil gör oss tydliga som avsändare och stärker bilden av oss som en stad – även om staden har en mångsidig verksamhet.

En sammanfattande film om Göteborgs Stads grafiska profil. Klicka här för att se en syntolkad version av filmen.

Profilens byggstenar

Det övergripande målet med Göteborgs Stads information och kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete och att ge göteborgarna förutsättningar för att använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare, näringsliv och skapa intern samhörighet för medarbetare. Även om vi är många förvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads grafiska profil innehåller fem byggstenar som gör kommunikationen lätt att känna igen och ta del av.

  • Logotyp
  • Färg
  • Typsnitt
  • Bild
  • Designsystem

Exempel på affisch med alla profilens byggstenar: logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem

Göteborgs grafiska profil innehåller fem byggstenar som tillsammans skapar igenkänning i all kommunikation.

Tillgänglig kommunikation

Genom en tillgänglighetsanpassad och inkluderande kommunikation säkerställer du att alla människor har jämlika möjligheter att ta till sig informationen och ta del av Göteborgs Stads tjänster. Därför är det viktigt att du följer stadens grafiska profil och de instruktioner som finns här i manualen.

Göteborgs Stads grafiska profil utgår från krav på tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Profilen och instruktionerna är framtagna för att kommunikationen ska vara tillgänglig för alla människor, oberoende av individers olika förutsättningar och behov.

Det handlar till exempel om att ha hög kontrast mellan bakgrundsfärg och text och att använda versal-gemen text – för att det ska vara lättare att läsa. Det handlar även om att göra normmedvetna bildval för att skapa mer tillgängliga sammanhang i bild.

Svensk tillgänglighetslag

Film och poddar som publiceras offentligt i stadens externa och interna webbkanaler ska vara undertextad och syntolkad. Detta gäller från och med den 23 september 2020 enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet för all digital service som en offentlig aktör erbjuder.

I korthet innebär detta att Göteborgs Stad, som leverantör av offentligt finansierad service, ska ha en webbplats och ett intranät där innehållet är anpassat för att följa lagen om tillgänglighet till digital service. Enligt lagen måste Göteborgs Stad undertexta och syntolka de filmer och poddar som publiceras offentligt och på intranätet. Tänk på att detta även gäller animerad film.

Läs mer om svensk tillgänglighetslag här.

WCAG — internationell standard för webbtillgänglighet

Den svenska tillgänglighetslagen bygger på ett EU-direktiv som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines version 2.1). WCAG 2.1 är den internationella standarden för tillgäng­lighet på webben. Standarden är framtagen av World Wide Web Consortium (W3C).

WCAG är indelad i tre nivåer: A, AA och AAA. För varje nivå finns riktlinjer som ska följas. I Sverige kräver lagen nivå AA, undertextning och syntolkning av filmer.

Göteborgs Stads grafiska manual och mallar följer den internationella standarden WCAG 2.1 för tillgänglighet i digitala gränssnitt och för digitalt innehåll. WCAG innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll tillgängligt även för personer med olika funktionsvariationer. Det blir dessutom mer användbart för alla användare. 

Läs mer om WCAG här.
Läs mer om tillgänglighet på funka.com

Ladda ner presentationer om byggstenarna

Om du jobbar i Göteborgs Stad och behöver hålla en presentation om byggstenarna i den grafiska profilen finns här länkar till PPT-presentationer om de olika byggstenarna. Presentationerna bygger på grundutbildningen om den grafiska profilen och manualen som du kan hitta i stadens utbildningsportal.

Här hittar du även kortare sammanfattning av den grafiska profilen i PDF-form