Presentationer och informationsskärmar

Digitala presentationer och information på skärmar syns varje dag i Göteborgs Stad. Utgå från mallarna och följ stadens grafiska profil för att skapa igenkänning i både intern och extern kommunikation.

Presentationer

Powerpoint-presentationer används som komplement till ett muntligt framförande och ska förstärka, förtydliga eller sammanfatta det du pratar om.

Tänk på

  • Stadens logotyp har en fast plats och storlek i mallarna. Logotypen finns som standard med på alla sidor, men om du fyller hela sidan med exempelvis en bild eller film behöver logotypen inte synas där. När logotyp syns på sidan – var noga med att respektera dess friyta. Läs mer på sidan Logotyp.
  • Stadens mallar är gjorda med typsnittet Arial eftersom det finns tillgängligt för alla. Läs mer på sidan Typsnitt.
  • Använd gärna färgplattor eller informationsgrafik för att lyfta fram information. I mallarna finns stadens mörka komplementfärger inlagda. Du kan själv lägga till de ljusa. Läs mer på sidan Färg.
  • Budskapet blir tydligare om du låter foton och illustrationer ta stor plats. Läs mer på sidorna under Bild.
  • Använd flera sidor med lite information på varje sida istället för att försöka få in för mycket information på en sida. Innehållet ska ofta kunna ses på håll.

Exempel på startsidor i olika färger i presentationer.

Exempel på startsidor i presentationer.

Exempel på avsnittssida och sidor med text, informationsgrafik, diagram, foton och illustrationer i presentationer.

Exempel på avsnittssida och sidor med text, informationsgrafik, diagram, foton och illustrationer i presentationer.

Exempel på avsnittssida och sidor med text, informationsgrafik, diagram, foton och illustrationer i presentationer.

Informationsskärmar

En digital informationsskärm är ett bra alternativ om du behöver visa något som förändras, till exempel ett kalendarium, en matsedel eller ett bildspel som visar vad som erbjuds på den aktuella platsen.

På en digital informationsskärm kan du visa allt från enkel information till film och animerad film. Digitala skärmar passar bra i såväl mässmontrar som i permanenta miljöer.

Tänk på

  • Hur skylten är placerad avgör innehållet och hur länge varje bild ska visas.
  • Göteborgs Stads logotyp ska synliggöras enligt mall. Om du har en film eller animerad film avslutar du med stadens logotyp. Läs mer på sidorna Logotyp och Filmgrafik.
  • Anpassa texten efter skärmstorlek och läsavstånd. Använd typsnittet Open Sans. Läs mer på sidan Typsnitt.

Exempel på liggande digital skärm med text, illustration, schema och foto.

Exempel på liggande digital skärm med text, illustration, schema och foto.

Exempel på stående digital skärm med text, illustration, schema och foto.

Exempel på stående digital skärm med text, foto, schema och illustration.

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar Powerpoint-mallarna för presentationer och informationsskärmar på sidan Mallbibliotek. Presentationsmallarna hittar du även i mallgeneratorn. Mallarna för informationsskärmar är gjorda med Open sans. Kontakta enheten visuell kommunikation för att få tillgång till typsnittet.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på stadens intranät Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation