Skyltar

Varje dag kommunicerar vi med boende, besökare och näringsliv genom skyltar inom- och utomhus. Alla skyltar är en del av vår kommunikation och ska följa Göteborgs Stads grafiska profil.

Tänk på

  • Layout upplevs annorlunda i stora format och du behöver ta hänsyn läsavståndet när du sätter text. Typsnittet som används för skyltar är, precis som för annat tryck, Gotham.
  • Gör inte texten för stor om den ska läsas på nära håll.
  • Gör inte texten för omfångsrik om den ska kunna uppfattas av personer som åker bil, cykel eller andra fordon.
  • Läs mer om den grafiska profilens byggstenar logotyp, färg, typsnitt, bild och designsystem under respektive sida här i den grafiska manualen.

Textstorlekar anpassade efter läsavstånd.

Anpassa textstorleken efter läsavståndet. Teckenhöjden beräknas genom att läsavståndet i millimeter divideras med 250. Till exempel kräver läsavståndet 25 000 mm (25 meter) en teckenhöjd på minst 100 mm.

Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar används för att vägleda inom- och utomhus. Det innefattar fasadskyltar, markfasta skyltar som t.ex. entréskyltar med logotyp och/eller verksamhetsnamn samt ytterligare information utomhus. Det innefattar även t.ex. entréskyltar, våningsplanskyltar och serviceskyltar inomhus. Skyltarna kan även kallas presentationsskyltar när de innehåller namnet på en verksamhet.

Nedan ser du exempel på hur hänvisningsskyltar ska se ut i staden. För ytterligare detaljinformation kontakta upphandlade skyltleverantörer. Längst ned på sidan finns mer detaljerad information om flaggskyltar, piktogram enligt svensk standard och information om bygglov.

Exempel på skyltar inomhus.

Exempel på skyltar inomhus.

Exempel på skyltar utomhus.

Exempel på skyltar utomhus.

Exempelbild på flaggskylt

Exempel på flaggskylt utomhus utan belysning.

Ramavtal

Från och med 1 april 2021 finns ett nytt ramavtal för hänvisningskyltar och specialskyltar. För beställning vänder du dig till upphandlad skyltleverantör. Sök i Proceedo på hänvisningsskyltar eller specialskyltar för att hitta ramavtalet samt kontaktvägar till respektive leverantör.

Kontakta enheten visuell kommunikation om du har några frågor om den grafiska profilens tillämpningar.

Avtalet omfattar:

  • Hänvisningskyltar, skyltsystem för inom- och utomhusbruk.
  • Specialskyltar för inom- och utomhusbruk.

Avtalet omfattar inte:

  • Vägskyltar och reklam- och evenemangsskyltar.
  • Arbetsmiljöskyltar såsom varnings-, trivsel- och påbudskyltar, dekaler och markeringar. De avropas från ramavtalet Arbetsmiljöskyltar och dekaler.
  • Skyltning som hör till brandsläckare och att upprätta och ta fram utrymningsplan. Det avropas från ramavtalet Brandsläckare med mera.

Annan navigering

Ibland kan du behöva guida besökare på ett annat sätt än vad som anges i våra instruktioner för hänvisningsskyltar. Det kan till exempel vara i utställningar, miljöer för personer med särskilda behov eller där arkitekturen behöver vara tongivande i alla detaljer. Om du ska skapa ett koncept för navigering ska du följa stadens grafiska profil.

Bygginformationsskyltar

Byggskyltar vid gator och vägar finns i tre storlekar; liten, normal och stor. Skyltarna görs oftast i plåt och består av utbytbara sektioner. Ritningar och mer information finns i Trafikkontorets tekniska handbok. Kontakta Trafikkontoret för mer detaljer kring ritningar och mått.

Exempel på byggskyltar

Byggskylt gjord enligt grundmallen i normalstorlek. 

Platsinformationsskyltar och historiska skyltar

Platsinformationsskyltar kan informera om en plats, ett område eller höra till ett koncept. Historiska skyltar är en slags informationsskylt som används för att markera historiskt viktiga platser eller byggnader i staden.

Exempel på platsinformationsskylt i minsta storleken.

Platsinformationsskyltar och historiska skyltar finns i tre standardformat. Här ser du ett exempel gjort i mallen för den minsta storleken.

Vepor för kommunikation i stadsrummet

När staden kommunicerar stadsutveckling, ombyggnadsprojekt eller liknande information kan större vepor behövas i stadsrummet. Formaten varierar beroende på placering och plats. 

Exempel på två stora vepor med information om stadsutveckling

Exempel på vepor som placeras där människor passerar snabbt förbi (överst) och där människor har möjlighet att stanna till och läsa (nederst).

Mallar, inspiration och mer information

Du hittar mallar för platsinformations- och historiska skyltar samt större vepor på sidan Mallbibliotek.  

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil på stadens intranät Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation