Sociala medier

Genom sociala medier kan du enkelt kommunicera ditt budskap och föra dialog med boende, besökare och näringsliv. All kommunikation som syns i sociala medier ska följa Göteborgs Stads grafiska profil.

Tänk på

  • Alla krav som ställs kring tillgänglighet i digitala kanaler gäller även för sociala medier.
  • Precis som i andra digitala kanaler använder du typsnittet Open Sans. För att säkra tillgängligheten används bara svart eller vit text mot stadens komplementfärger. Läs mer om den grafiska profilens byggstenar logotyp, färg, typsnitt och bild under respektive sida här i den grafiska manualen.

Profilbild

För att tydliggöra att Göteborgs Stad är avsändare ska stadens logotyp alltid användas som profilbild i sociala medier. Den laddar du ner på sidan Logotyp.

Omslagsbild och inlägg

En omslagsbild eller ett inlägg ska bestå av en sammanhängande bild, inte ett kollage. Det kan vara ett foto, en film, en illustration, en animerad film eller text mot en enfärgad bakgrund.

  • Placera inte text eller grafik på bilden om du använder foto.
  • Avsluta alltid filmer med stadens logotyp, se sidan Filmgrafik.
  • När du använder text i en bild ska samma text även finnas med i löpande text på sidan eller i inlägget av tillgänglighetsskäl.
  • Kontrollera alltid hur bilder ser ut i olika enheter så att bilden inte beskärs på ett oönskat sätt eller att viktig information i bilden döljs av profilbild.  


Exempel på omslagsbilder i form av foto, illustration och text i sociala medier. Göteborgs Stads logotyp används som profilbild.

Exempel på omslagsbilder i form av foto, illustration och text i sociala medier. Göteborgs Stads logotyp används som profilbild.

Exempel på omslagsbilder i form av foto, illustration och text i sociala medier. Göteborgs Stads logotyp används som profilbild.

Exempel där omslagsbilden blir beskuren så att viktigt inehåll försvinner.

Tänk på att anpassa omslagsbilden så att den inte beskärs på ett oönskat sätt i mobil.

Facebook

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Facebook.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Facebook.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Facebook. Du hittar mallar för omslagsbild, eventbild och inlägg på sidan Mallbibliotek. För film använder du mallarna för filmgrafik.

X (tidigare Twitter)

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Twitter.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Twitter.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Twitter. Du hittar mallar för omslagsbild och inlägg på sidan Mallbibliotek. För film använder du mallarna för filmgrafik.

Youtube

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och filminlägg ser ut på Youtube.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och filminlägg ser ut på Youtube.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och filminlägg ser ut på Youtube. Du hittar mallar för omslagsbild och inlägg på sidan Mallbibliotek. För film använder du mallarna för filmgrafik.

Linkedin

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Linkedin.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Linkedin.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Linkedin. Du hittar mallar för omslagsbild och inlägg på sidan Mallbibliotek. För film använder du mallarna för filmgrafik.

Instagram

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Linkedin.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Linkedin.

Exempel på hur profilbild, omslagsbild och inlägg ser ut på Instagram. Du hittar mallar för omslagsbild och inlägg på sidan Mallbibliotek. För film använder du mallarna för filmgrafik.

Mallar, inspiration och mer information

I mallarna finns utförliga instruktioner om vad du ska tänka på för varje format i sociala  medier. Du hittar mallarna på sidan Mallbibliotek.

Läs mer om stadens riktlinjer för sociala medier på stadens intranät Digitala navet.

Se exempel på leveranser som är gjorda enligt grafisk profil i Digitala navet.

Har du frågor eller behöver rådgivning?
Kontakta enheten visuell kommunikation