Foto: Cornelia Enell

Uthyrning

Många av de historiska byggnaderna och ett par platser ute i parken kan du hyra för fest, bröllop eller andra tillställningar.

Uthyrning

Sedan 1992 är hela Trädgårdsföreningen och dess byggnader kulturminnesmärkta på grund av det kulturella och historiska värde de har. Vi använder fortfarande parkens byggnader till det de var tänkta till från början men hyr även ut dem så att göteborgarna får en ny användning av dem.

För vigslar och andra ceremonier i en grönskade miljö rekommenderar vi Palmhuset. Vill du hellre vara utomhus har vi istället Bröllopsplatsen i ett hav av gammaldags rosor. För den stora festen passar Lagerhuset perfekt och för den mindre tillställningen eller workshopen Den sjunkna trädgården.

Restriktioner för att minska smittspridning av covid-19

Med stöd av pandemilagen har regeringen begränsat antalet deltagare i privata sammankomster som hålls i festlokaler och andra platser som hyrs ut till max åtta personer. Det enda undantaget är begravningar som får ha upp till 20 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Ansvaret faller på den som bedriver verksamheten, det vill säga Trädgårdsföreningen.

För att bemöta gällande restriktioner tar vi just nu endast emot nya bokningar med max åtta personer. Det gäller på alla våra platser, även utomhus, och året ut. Vi uppdaterar löpande våra villkor i enlighet med gällande begränsningar enligt lag. Vi gör även en egen bedömning av våra lokalers kapacitet utifrån bland annat storlek och faciliteter. Det innebär att maxantal enligt regeringens eller lokala restriktioner inte automatiskt är maxantal i våra lokaler.

Existerande bokningar har fått information om nya avtalsvillkor, om inte så ta kontakt med Trädgårdsföreningen.

Bokningsförfrågan

Vi tar emot bokningar för 2022 från och med 1 oktober 2021.

Vi förbehåller oss rätten att fritt pröva alla bokningsförfrågningar.

Vi hyr inte ut när det pågår större evenemang i parken, som Rosenfesten, midsommarfirande och konserter. Se Trädgårdsföreningens program för aktuella datum.

Skicka bokningsförfrågan

Park- och naturnämnden är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

• Du kan läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter här

• Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, DSF på datainspektionens webbplats