Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgänglighet i parken.

Framkomlighet

Du kan komma fram med permobil, rullstol och rullator nästan överallt i parken. Grusgångarna är breda och platta. Det finns några ställen som däremot inte är tillgängliga för permobil, rullstol eller rullator:

  • Stenpartiet, trappan upp på kullen
  • Vissa gångar i Kameliahuset är för smala för permobil, välj den bredare gången. Annars är det god framkomlighet längs gångarna på nedervåningen i Palmhuset. Det finns ingen automatisk dörröppning.
  • Balkongerna i Palmhuset
  • Trappan ner från Ravelinkullen

Parkering

Det finns parkering för rörelsehindrade vid entréerna Slussgatan och Nya Allén.

Toaletter

Rullstolstoaletter finns vid entréerna Slussgatan och Nya Allén.