Tillgänglighet


Här hittar du information om tillgänglighet i parken.

Framkomlighet

Du kan komma fram med permobil, rullstol och rullator nästan överallt i parken. Grusgångarna är breda och platta. Det finns några ställen som däremot inte är tillgängliga för permobil, rullstol eller rullator:

  • Stenpartiet, trappan upp på kullen
  • Vissa gångar i Kameliahuset är för smala för permobil, välj den bredare gången. Annars är det god framkomlighet längs gångarna på nedervåningen i Palmhuset. Det finns ingen automatisk dörröppning.
  • Balkongerna i Palmhuset
  • Trappan ner från Ravelinkullen

Parkering

Det finns parkering för rörelsehindrade vid entréerna Slussgatan och Nya Allén.

Toaletter

Rullstolstoaletter finns vid entréerna Slussgatan och Nya Allén.

Tillgänglighetsdatabasen 

Mer utförlig information om tillgängligheten i Trädgårdsföreningen och våra byggnader hittar du i Tillgänglighetsdatabasen.