Foto: Göteborgs Stad

Tapetgrupper


Tapetgrupper är en typ av plantering som funnits i Trädgårdsföreningen sedan 1800-talet.

Det engelska trädgårdsidealet på 1800-talet förespråkade mjuka, naturliga linjer och planteringar. Med tapetgrupper tillkom en kontrast – geometriskt och kontrollerat. Växterna planteras i ett färgkoordinerat mönster, i olika höjdnivåer.

Trädgårdsföreningen i Göteborg blev en av de parker där tapetgrupper kom att höra till de stora attraktionerna. Nu har de återuppstått i modern tappning.