Foto: Park- och naturförvaltningen

Vattenhuset

I Palmhusets östra flygel ligger Vattenhuset som är den varmaste och fuktigaste delen av Palmhuset.

Den höga luftfuktigheten är nödvändig för många av de växter som finns här. Under sommaren kan du se den fantastiska jättenäckrosen Victoria cruziana som härstammar från Paranáflodens vattenområde i södra Brasilien och norra Argentina. Bladen som liknar stora tallrikar kan bli upp till två meter vida. Jättenäckrosens blomning pågår endast under två dagar, och då under natten. Den första natten är de rent vita, den andra natten mörkrosa. I naturligt tillstånd lockar den till sig nattaktiva skalbaggar som pollinerar plantan.

I Vattenhuset finns också den köttätande växten kannranka. Du hittar många epifyter, till exempel spansk mossa, som klänger sig fast på andra växter för att komma så nära ljuset som möjligt. Epifyterna tar ingen näring eller vatten från växten den lever på.