Serveringar


Är du kaffesugen eller hungrig finns det kaféer att besöka i parken.


Rosenkaféet med Rosovalen i förgrunden. Foto: Göteborgs Stad

Rosenkaféet

I parkens hjärta ligger Rosenkaféet, en njutning för både öga och gom. Kaféet ligger inrymt i en 1800-talsbyggnad, som från början fungerade som stall. Uteserveringen omgärdas av Göteborgs Rosarium. 
Telefon: 031-80 29 70
Webbplats: rosenkafeet.se 
E-post: info@rosenkafeet.se


Café Grindstugan. Foto: Göteborg Stad

Café Grindstugan

Redan vid entrén Södra Vägen hälsar Café Grindstugan välkommen.
Telefon: 0706-50 05 07
Webbplats: cafegrindstugan.se