Foto: Göteborgs Stad

Woodlands


Ett woodland består av flera skikt där växterna närmast marken trivs i skugga. I Trädgårdsföreningen är flera av woodlanden designade av kända trädgårdsarkitekter.

I ett woodland begränsas inte valet av växter till inhemska sorter eller de som bara växer naturligt på plats utan trädgårdskonsten får fritt spelrum.

Ett woodland består av flera skikt, översta skiktet är trädkronorna, buskarna nästa och perenner, lökväxter och marktäckare bildar det understa skiktet.

Woodlanden i Trädgårdsföreningen är designade av Ulf Nordfjell, Heiner Luz, Rune Bengtsson, Piet Oudolf och Trädgårdsföreningen.