Foto: Park- och naturförvaltningen

Toaletter

Här hittar du information om toaletter i Trädgårdsföreningen.

Toaletthuset vid Nya Allén

Fyra toaletter, en urinoar och två rullstolstoaletter.

Öppna varje dag klockan 08-20.

Toaletterna vid Slussgatan

Två toaletter, en urinoar och en rullstolstoalett.

Öppna varje dag klockan 08-20. 

Vi hänvisar även till de offentliga toaletterna på Drottningtorget samt vid Bältespännarparken.