Foto: Park- och naturförvaltningen

Toaletter

Här hittar du information om toaletter i Trädgårdsföreningen.

Toaletthuset vid Nya Allén

Fyra toaletter, en urinoar och två rullstolstoaletter.

Öppna varje dag klockan 08-18.

Toaletterna vid Slussgatan

Två toaletter, en urinoar och en rullstolstoalett.

Öppna varje dag klockan 08-18 från och med 17 april. 

Vi hänvisar även till de offentliga toaletterna på Drottningtorget samt vid Bältespännarparken.