Dukning i Lagerhuset. Foto: Gustav Klock

Bokning och ordningsregler

Här hittar du information om hur du bokar lokaler i Trädgårdsföreningen samt våra ordningsregler som gäller vid all uthyrning i parken.

På grund av semester administrerar vi inga nya bokningar för perioden 1 juli till 31 augusti 2021.

Restriktioner för att minska smittspridning av covid-19

Med stöd av pandemilagen har regeringen begränsat antalet deltagare i privata sammankomster som hålls i festlokaler och andra platser som hyrs ut. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Ansvaret faller på den som bedriver verksamheten, det vill säga Trädgårdsföreningen.

Vi uppdaterar löpande våra villkor i enlighet med gällande begränsningar enligt lag. Vi gör även en egen bedömning av våra lokalers kapacitet utifrån bland annat storlek och faciliteter. I Palmhuset har vi dessutom en kvadratmeterbegränsning att ta hänsyn till. Det innebär att maxantal enligt regeringens eller lokala restriktioner inte automatiskt är maxantal i våra lokaler.

Tänk på att vi fortsatt uppmanas att hålla avstånd även om restriktionerna lättar. 

Detta gäller från och med 1 juli:

 • Lagerhuset: max 50 personer
 • Palmhuset: max 15 personer
 • Bröllopsplatsen: max 70 personer
 • Den sjunkna trädgården: max 20 personer 

Detta gäller från och med 15 juli: 

 • Palmhuset: max 25 personer 

Detta gäller från och med 1 september:

 • Lagerhuset: max 150 personer 
 • Palmhuset: max 50 personer
 • Bröllopsplatsen och Den sjunkna trädgården: ingen begränsning 

Existerande bokningar har fått information om nya avtalsvillkor, om inte så ta kontakt med Trädgårdsföreningen. 

Bokningsförfrågan 

För att skicka en bokningsförfrågan, klicka på knappen nedan för att komma till vårt bokningsformulär.

Innan du skickar en förfrågan, vänligen observera följande: 

 • På grund av semester administrerar vi inga nya bokningar för perioden 1 juli till 31 augusti 2021.
 • Övriga förfrågningar för 2021, det vill säga bokningar under perioden 1 september till 31 december 2021, kommer sparas och behandlas tidigast 16 augusti.
 • Vi tar emot bokningar för 2022 från och med 1 oktober 2021.  
 • Vänligen läs igenom ordningsreglerna nedan och informationen om den plats eller lokal du vill hyra.
 • Vi förbehåller oss rätten att fritt pröva alla bokningsförfrågningar.
 • Vi hyr inte ut när det pågår större evenemang i parken, som Rosenfesten, midsommarfirande och konserter. Se Trädgårdsföreningens program för aktuella datum. 

Observera att formuläret endast är en förfrågan och att bokning genomförs först efter att du har blivit kontaktad av oss.

Skicka bokningsförfrågan

Avbokning

Trädgårdsföreningen är en del av Göteborgs Stad, därför gäller samma avbokningsregler som i andra delar av kommunen vid uthyrning av lokaler. Behöver du avboka din tid gäller följande avgifter:

 • Avbokning 14 dagar eller tidigare innan bokad tid: 300 kronor
 • Avbokning 7-13 dagar innan bokad tid: halva bokningsavgiften
 • Avbokning 0-6 dagar innan bokad tid: hela bokningsavgiften

För att avboka kontaktar du den ansvariga för uthyrning i parken.
Avgiften faktureras i samband med avbokningen.

Ordningsregler

Följande regler tillämpas vid all uthyrning i parken.

Bilar
Det är endast tillåtet att köra in i parken för nödvändiga leveranser och då varsamt och endast på grusgångarna.

Bilar får inte parkeras i parken. Detta gäller alla slags fordon och även släpvagnar och food trucks.

Städning och återställande
Du som hyr ansvarar för att lokalen eller platsen återställs till det skick du fann den i. Det finns städmaterial på plats och container och återvinningsrum att slänga skräp i.

Återställs inte lokalen eller platsen debiteras du 1 000–4 000 kronor beroende på dess skick.

Eldförbud
Det är absolut förbjudet tända levande ljus eller använda rökmaskin i parken. Det är också förbjudet att röka i våra lokaler. Det råder grillförbud i parken och detta gäller även när du hyr en lokal eller plats. Inte heller marschaller är tillåtet.

Går brandlarmet på grund av slarv med detta blir du betalningsansvarig. Du ansvarar för att ha kännedom för var brandsläckare samt nödutgångar finns i lokalen.

Konfetti
All form av konfetti, riskastning och liknande är förbjuden i parken. Det går bra med såpbubblor.