Dukning i Lagerhuset. Foto: Gustav Klock

Bokning och ordningsregler


Här hittar du information om hur du bokar lokaler i Trädgårdsföreningen samt våra ordningsregler som gäller vid all uthyrning i parken.

Bokningsförfrågan 

För att skicka en bokningsförfrågan, klicka på knappen nedan för att komma till vårt bokningsformulär. Vi behandlar inte önskemål via telefon, alla förfrågningar behöver komma in via ansökan på denna sida.

Innan du skickar en förfrågan, vänligen observera följande: 

  • Vi tar emot bokningar för 2024 från och med 2 oktober 2023.  
  • Läs igenom ordningsreglerna nedan och informationen om den plats eller lokal du vill hyra.
  • Vi förbehåller oss rätten att fritt pröva alla bokningsförfrågningar.
  • Vi hyr inte ut när det pågår större evenemang i parken. Se Trädgårdsföreningens program för aktuella datum.
  • Formuläret är endast en förfrågan och bokning genomförs först efter att du har blivit kontaktad av oss.

Skicka bokningsförfrågan

Avbokning

Trädgårdsföreningen är en del av Göteborgs Stad, därför gäller samma avbokningsregler som i andra delar av kommunen vid uthyrning av lokaler. Behöver du avboka din tid gäller följande avgifter:

  • Avbokning 14 dagar eller tidigare innan bokad tid: 300 kronor
  • Avbokning 7-13 dagar innan bokad tid: halva bokningsavgiften
  • Avbokning 0-6 dagar innan bokad tid: hela bokningsavgiften

För att avboka kontaktar du den ansvariga för uthyrning i parken.
Avgiften faktureras i samband med avbokningen.

Ordningsregler

Följande regler tillämpas vid all uthyrning i parken.

Bilar
Det är endast tillåtet att köra in i parken för nödvändiga leveranser och då varsamt och endast på grusgångarna.

Bilar får inte parkeras i parken. Detta gäller alla slags fordon samt släpvagnar och food trucks.

Städning och återställande
Du som hyr ansvarar för att lokalen eller platsen återställs till det skick du fann den i. Det finns städmaterial på plats och container och återvinningsrum att slänga skräp i.

Återställs inte lokalen eller platsen debiteras du 1 000–4 000 kronor beroende på dess skick.

Eldförbud
Det är absolut förbjudet tända levande ljus eller använda rökmaskin i parken. Det är också förbjudet att röka i våra lokaler. Det råder grillförbud i parken och detta gäller även när du hyr en lokal eller plats. Inte heller marschaller är tillåtet.

Går brandlarmet på grund av slarv med detta blir du betalningsansvarig. Du ansvarar för att ha kännedom för var brandsläckare samt nödutgångar finns i lokalen.

Konfetti
All form av konfetti, riskastning och liknande är förbjuden i parken. Det går bra med såpbubblor.