Foto: Göteborgs Stad

Tropikhuset


Tropikhuset ligger i Palmhusets östra flygel. Här finns en blandning av tropiska och subtropiska arter utan någon geografisk avgränsning.

I Tropikhuset hittar du bland annat kakaoplantan, vars blommor växer direkt på stammen och där bara var 1000:e blomma blir en mogen frukt. Exotiska frukter som stjärnfrukt och kalebass trivs också i det varma klimatet på cirka 20 plusgrader.

Här finns även kottepalmen, ett uråldrigt träd som funnits i 160 miljoner år, alltså även under dinosauriernas tid. Idag finns endast ett hundratal arter av kottepalmen kvar på jorden, spridda över alla tropiska och subtropiska områden.