Byggnader


Många av parkens ursprungliga hus och byggnader från 1800-talet finns kvar. Husen används fortfarande men många har en annan användning än vad de byggdes för. Vissa av husen går att hyra för fest eller borgerliga ceremonier, läs mer om det under Uthyrning.

Foto: Göteborgs Stad

Direktörsvillan

Direktörsvillan stod färdig 1847 och här bodde trädgårdsmästare med sina familjer under många år. Från övervåningen drevs den riksomfattande handeln med fröer, tills verksamheten växte sig så stor så att en egen lokal för det fick byggas. Idag används villan som kontor och mötesrum.


Foto: Göteborgs Stad

Lagerhuset

Lagerhuset är en kopia från 1985 av byggnaden där lagerträden vinterförvarades. De fina gamla kakelugnarna är dock kvar och de användes för att hålla lagom temperatur kalla vinterdagar. Ursprungsbyggnaden kom till 1893. Idag är Lagerhuset till för uthyrning och används fortfarande som vinterförvaring av medelhavsväxter.

Foto: Göteborgs Stad

Palmhuset

Palmhuset står som ett glittrande konstverk av glas och gjutjärn mitt i parken. Det har varit ett populärt besöksmål sedan 1878, förlagan var kända Crystal Palace i London. Här hittar du exotiska växter från världens alla hörn.

Här kan du läsa mer om Palmhuset. 

Foto: Göteborgs Stad

Fröhandeln (Alfons Åbergs kulturhus)

Fröhandeln var navet för Sveriges mest omfattande handel med fröer under många år. Huset stod färdigt 1876 och ritades av stadsarkitekt Viktor von Gegerfelt. Huset har byggts om och till flera gånger under åren, men alla de små lådorna där fröerna sorterades och som pryder väggar från golv till tak är original. Huset är idag Alfons Åbergs kulturhus.

Foto: Göteborgs Stad

Växthuset

Växthuset byggdes 1907. Det har tidigare rymt exotiska fjärilar och från början var det här parken visade sina orkidéer. Det är den enda byggnaden som finns kvar av de inte mindre än 27 växthus som fanns i parken under 1900-talets första hälft. Idag används den vackra glasbyggnaden mestadels till utställningar.