"Dimman" av Gusten Lindberg

Skulpturer


I Trädgårdsföreningen hittar du både moderna och klassiska skulpturer.

Konstkartan har samlat all offentlig utomhuskonst i Göteborg. Där kan du läsa mer om konstverken i parken och i hela staden.

Skulpturer i parken 

Amason i strid med panter

Konstnär: kopia av August Kiss’ (1802-1865) original
Material: zink, färg
Placerat år: 1850
Placering: nedanför Fjärilskullen i ett av de små glashusen. Stod tidigare framför Palmhuset.

Här kan du läsa mer om Amason i strid med panter.

Carl Michael Bellman

Konstnär: Alfred Nyström (1844–1897)
Material: zink
Placerat år: 1911 i Lorensbergsparken, 1950 i Trädgårdsföreningen
Placering: vid lekplatsen

Här kan du läsa mer om Carl Michael Bellman.

De svarta

Konstnär: Stina Ekman (f. 1950) 
Material: stål, gummi
Placerat år: 1995
Placering: längs vallgraven, bakom Barnteaterscenen

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här kan du läsa mer om De svarta.

Den hemlighetsfulle porten

Konstnär: Pål Svensson
Material: granit
Placerat år: 1986
Placering: nedanför ravelinkullen

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här kan du läsa mer om Den hemlighetsfulle porten

Dimman

Konstnär: Gusten Lindberg (1852-1932)
Material: brons
Placerat år: 1975
Placering: i Rosparken

Här kan du läsa mer om Dimman. 

Klättraren 

Konstnär: Björn Therkelson (f. 1946)
Material: brons
Placerat år: 1986
Placering: mellan vallgraven och 1800-talslunden

Klättraren är intagen för reparation under 2020. 

Här kan du läsa mer om Klättraren.

Monolit i fyra delar

Konstnär: Lars Hansson (f. 1944)
Material: bohusgranit
Placerat år: 1992
Placering: mellan lekplatsen och vallgraven 

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här kan du läsa mer om Monolit i fyra delar.

Pan

Konstnär: Dieter Matzner (f. 1936)
Material: koppar
Placerat år: 1989
Placering: mellan lekplatsen och vallgraven 

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här kan du läsa mer om Pan.

Syskonen

Konstnär: Nanna Johansen Ullman (1888-1964)
Material: brons 
Placerat år: 1934
Placering: Mittskeppet, Palmhuset

Här kan du läsa mer om Syskonen.

Totem

Konstnär: Carina Wallert (1952-2013)
Material: brons, trä
Placerat år: 1995
Placering: mellan lekplatsen och ravelinkullen

Bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här kan du läsa mer om Totem

Tummelisa

Konstnär: Stig Blomberg (1901-1970)
Material: marmor
Placerat år: 1950
Placering: Vattenhuset, Palmhuset

Vattensnäcka

Konstnär: Carl Magnus (f. 1943)
Material: brons, granit
Placerat år: 1987
Placering: i Rosovalen

Här kan du läsa mer om Vattensnäcka

Våren

Konstnär: Gunnar Nilsson (1904-1995)
Material: marmor
Placerat år: 1950
Placering: innanför entrén vid Södra vägen

Här kan du läsa mer om Våren