Foto: Göteborgs Stad

Rosovalen


I Rosovalen hittar du framför allt de moderna rosgrupperna.

Rosovalen har kvar sin 1980-talsform från rosariets början med fontänen ’Snäckan’ i fonden. Klockan nio varje sommarmorgon börjar vattenspelet och det glada plaskandet, väl ägnat att matcha de moderna rosornas färgkaskader.

I ett 40-tal rabatter utlagda i en oval form växer rosorna annars i ganska ordnade led tillsammans med ett begränsat antal sorters perenner, som stäppsalvia och lammöron, just för att dämpa intrycken något. Den största gruppen rosor utgörs av tehybriderna, som beroende på tillkomstår växer på några olika ställen i Rosovalen. Här sker betydligt fler förändringar än i Rosparken, eftersom det moderna rossortimentet hela tiden förnyas. Några rabatter i Rosovalen präglas mer av mängdplantering, med många exemplar av få sorter – klätterrosen/tehybriden ’Göteborgs Rosarium’, som döptes till rosariets 10-årsjubileum 1997, hedras med en egen rabatt.

Bakom fontänen i Rosovalen finns rosbågen, där de största klätterrosorna, så kallade ramblers, växer. I anslutning till ovalen finns också två långa parallella rabatter med moderna buskrosor.

Klätterrosor finns på flera ställen, förutom i Rosparken och Rosovalen: runt Lagerhuset, vid Frömagasinet, längs Växthusets baksida, vid Palmhusets östra flygel och runt Gazebon.

Artrosor

Arterna, eller vildrosorna, med hybrider växer bakom rosbågen och mellan Rosenkaféet och Direktörsvillan. Det är Nordens största samling av artrosor och det är Svenska Rosensällskapets göteborgssektion som på ideell basis sköter och förnyar den. Lär dig mer om Svenska Rosensällskapet på deras sida.