POM-rosor

I Rosparken finns ett av POMs (Programmet för Odlad Mångfald) lokala klonarkiv. POM-rosorna är värdefulla äldre kulturrosor som samlats in i västsvenska trädgårdar.

För bevarande av äldre kulturrosor

Programmet för odlad mångfald (POM), är en nationell satsning för bevarande och ökat användande av äldre kulturväxter och ett verktyg för att förverkliga konventionen om biologisk mångfald. Med inventeringen kommer vi också att få värdefulla kunskaper om hur Sveriges sortiment av såväl rosor som andra kulturväxter förändrats med tiden.