Foto: Frida Winter

Trivselregler


Det är många som besöker Trädgårdsföreningen och vi behöver hjälpas åt för att det ska vara en lugn, vacker och trevlig plats för alla besökare. Dessutom är alla byggnader, planteringar, grusgångar, entréer och staket skyddade som byggnadsminnen och har ett högt historiskt värde som vi måste bevara. Därför finns det några enkla och viktiga regler att följa.

Trivselregler

Skräp

Hjälp oss att hålla rent, plocka upp efter dig och släng ditt skräp i papperskorgar och soptunnor eller ta med dig ditt skräp.

Växtlighet

Gå inte i rabatter och planteringar, bryt inte kvistar eller plocka växtmaterial.

För din säkerhet, klättra inte i träd. Många träd är gamla och ömtåliga.

Alkohol

Det är inte tillåtet att dricka alkohol som du har tagit med i Trädgårdsföreningen. Det finns flera serveringar i parken som erbjuder alkoholhaltiga drycker och alkoholfria alternativ. 

Hundar

Du får inte ta med hunden in i Trädgårdsföreningen, även om den är kopplad. Hundförbudet gäller inte ledarhundar.

Anledningen till hundförbudet är att Trädgårdsföreningen är ett byggnadsminne och alla planteringar, byggnader och grusgångar är skyddade enligt lag. Vi har även ett känsligt och värdefullt växtmaterial. Dessutom är parken en arbetsplats för våra trädgårdsmästare. Alla plockar inte upp efter sin hund och det leder till en ohälsosam arbetsmiljö.

Hundförbudet är reglerat i Göteborgs lokala ordningsföreskrifter

Cyklar

Du får inte cykla i Trädgårdsföreningen. Parkera cykeln utanför eller hoppa av och led den genom parken. 

Cykelförbudet gäller även Segways och elsparkcyklar.

Permobiler och andra hjälpmedel är tillåtna.

Fordon

Det är inte tillåtet att köra eller parkera fordon i parken om du inte har en överenskommelse med Trädgårdsföreningen.

Spel och sporter

Trädgårdsföreningens gräsmattor är till för att användas! Däremot behöver du vara varsam med dem. Det är förbjudet att spetta i gräset, så inga flaggor, bågar eller liknande får sättas ned i gräset.

Dessa sporter/spel är tillåtna i parken:

  • Kubb

  • Boule (på grusgångar)

  • Krocket

Tipspromenad går bra så länge frågorna inte häftas eller spikas fast i träd, på möbler eller byggnader och sätts upp så att man kommer åt dem från grusgångarna eller gräsmattorna.

Trädgårdsföreningen har många gamla träd, planteringar och byggnader som kan ta skada av en felslagen boll. Därför är följande och liknande sporter inte tillåtna i Trädgårdsföreningen:

  • Fotboll

  • Brännboll

  • Volleyboll

  • Tennis

Eldning och grillning

Det råder eldförbud i hela parken vilket innebär att du inte får grilla, elda eller tända levande ljus.

Vattenspel, dammar och fontäner 

Bada inte i parkens vattenspel, dammar och fontäner. De har inte utformats i syfte för bad och är därför inte säkra. 

Rökning

Du får röka överallt utomhus i parken förutom:

  • på lekplatsen
  • på uteserveringar
  • framför entréerna in till Palmhuset och Växthuset

Fimpa i papperskorgarnas askkoppar.

Gräsmattor

Du är välkommen att sola, picknicka, springa eller gå på gräsmattorna. De är till för att användas.