Servicebesök under garantitid

Här finner du protokollmallar som ska användas vid servicebesök under garantitiden.

Efter utfört servicebesök skickas ifyllt protokoll till respektive disciplins mailbox enligt nedanstående:

El, Tele, Larm, Hiss och Sprinkler skickas till mss@stadsfast.goteborg.se
Rör, Luft, Kyla, SRÖ samt Solceller skickas till driftteknik@stadsfast.goteborg.se
Storkök skickas till storkok@stadsfast.goteborg.se

Mark skickas till drift.utemiljo@stadsfast.goteborg.se

 

_