Dina förslag


Har du nya idéer och förslag till förbättringar av stadsfastighetsförvaltningens TKA-dokument? Kontakta våra sakkunniga eller den gemensamma TKA-brevlådan.

Vi som ansvarar för Stadsfastighetsförvaltningens TKA uppmuntrar utveckling och kreativitet.
Om du är medarbetare, konsult eller entreprenör och har nya idéer och förslag som du tror uppfyller verksamheternas och förvaltningens behov är vi alltid öppna för samtal och diskussion. Kontakta våra sakkunniga eller mejla till oss.

E-post:tka@stadsfast.goteborg.se