Dina förslag

Har du nya idéer och förslag till förbättringar av lokalförvaltningens TKA-dokument? Kontakta våra sakkunniga eller den gemensamma TKA-brevlådan.

Vi som ansvarar för Lokalförvaltningens TKA uppmuntrar utveckling och kreativitet.
Om du är medarbetare, konsult eller entreprenör och har nya idéer och förslag som du tror uppfyller verksamheternas och förvaltningens behov är vi alltid öppna för samtal och diskussion. Kontakta våra sakkunniga eller mejla till oss.

E-post: tka@lf.goteborg.se