Miljö

Göteborgs Stad ska vara ett föredöme för andra vad gäller hållbart byggande med helhetssyn. Som en av de största byggherrarna i staden har Stadsfastighetsförvaltningens högt ställda krav och mål avseende miljön. Mindre farliga ämnen ska användas i våra byggnader. Förskolebarn, elever, äldre, människor med funktionsnedsättningar och alla de anställda som vårdar, undervisar och ger omsorg, ska må bra i våra lokaler.

Under området Miljö hittar du bland annat dokument om miljöplaner, akustik, avfallshantering, miljöinventering, m.m.

 

Teknisk sakkunnig och kontaktperson är Jon Jonsson,  Renata Osmanovic, Frida Gustafsson och Jonas Henriksson

Ändringshistorik för Miljö

_