CAD-ritning: Lokalförvaltningen

CAD - BIM

Här hittar du stadsfastighetsförvaltningens krav och anvisningar för CAD. Kraven ska säkerställa att de tekniska ritningar som du gör åt oss fungerar från projektering till långsiktig fastighetsförvaltning.

Informationen som du skapar under CAD-projekteringen ska vara användbar från projektering och byggande till förvaltning. CAD-kravspecifikationen är huvuddokumentet som beskriver krav och anvisningar för samordning och leverans av ritningshandlingar.
Du ska alltid följa CAD-kravspecifikationen i de tekniska ritningar som du gör åt lokalförvaltningen.

På denna sida finns mallar, exempel och hjälpmedel som du behöver för att följa CAD-kravspecifikationen.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för CAD/BIM är Daniel Littorin 


Anvisningar för CAD/BIM

Ändringshistorik för CAD/BIM