Uppdateringar av TKA-dokument

TKA-dokumenten uppdateras årligen den 1 februari. Projekt som startas efter det datumet ska använda de nya dokumenten.

Aktuella versioner av TKA-dokumenten finns tillgängliga på webbplatsen. Alla gällande TKA-dokument har ett nytt versionsnummer och ett fastställandedatum från 2024 oavsett om det skett förändringar eller inte. 

Ett ändrings-PM är en kortfattad beskrivning av vilka förändringar som vi gjort sedan den förra versionen. Ändrings-PM:et hittar du som en egen pdf-fil under respektive teknikområde.

Under den löpande TKA-perioden kan i undantagsfall förändringar ske. Oftast beroende på ändrade myndighetskrav. Ett PM ligger i så fall under berörd fackområde