Foto: Fanny Nylund

Storkök


I Göteborgs Stads förskolor, skolor och äldreboenden bygger vi tre typer av storkök: tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. De olika storköken har olika kravnivåer beroende på vilken verksamhet som nyttjar köken. Anvisningarna är i första hand riktade till nybyggnation.

Under området Storkök finns anvisningar för utrustning, listor på utrustning och dimensionering av ytor för de olika storköken.

Storkök även andra områden som Bygg, Rör, Kyla, Luftbehandling och El och hiss.
Deras områden finns som relaterade anvisningar nedan.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Storkök är Anne-Sofie Johansson.


Ändringshistorik för Storkök

_