Foto: Jenny Lööf

Luftbehandling

Lokalförvaltningen har högt ställda krav på att leverera rätt luftflöden och rätt luftkvalitet vid alla tillfällen, dels ur ett myndighetsperspektiv, dels ur ett verksamhetsperspektiv.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Luftbehandling är Jörgen Bruce 

Ändringshistorik för Luftbehandling