Foto: Jenny Lööf

Luftbehandling


Stadsfastighetsförvaltningen har högt ställda krav på att leverera rätt luftflöden och rätt luftkvalitet vid alla tillfällen, dels ur ett myndighetsperspektiv, dels ur ett verksamhetsperspektiv.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för luftbehandling är Jörgen Bruce och Tove Janzon.


Ändringshistorik för Luftbehandling

_