Foto: Ivan Jara

El och hiss


För dig som arbetar på uppdrag av stadsfastighetsförvaltningen gäller specifika krav på utformning, funktioner och materialval för teknikområdet El och hiss. Kraven ska säkerställa en god och långsiktig förvaltning. Bestämmelserna gäller för underhåll, service, personsäkerhet och användning inom teknikområdet El och hiss.

Tekniska krav och anvisningar med grundförutsättningar i:

Svensk Standard SS 437 01 02

AMA EL 22

Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för El och hiss är Jim Alsterberg.


Anvisningar för El och hiss vid inhyrning

_