Presentationer och utbildningar

Här finner du presentationer och utbildningsmaterial till nyheter i vår verksamhet

Presentationer TKA-dagar 2022 forts.

Utbildning

Lokalförvaltningen som tydligare beställare av byggprojekt!

Från projekt till förvaltning - Vårt arbetssätt.