Foto: ÅF

Solceller

Som en av de största byggherrarna i staden har stadsfastighetsförvaltningen högt ställda krav och mål avseende energi och miljö. För dig som arbetar på uppdrag av stadsfastighetsförvaltningen gäller specifika krav på utformning, funktioner och materialval för teknikområdet Solcellsanläggningar. Kraven ska säkerställa en god och långsiktig förvaltning.

Följande dokument ska vara anpassade till det objekt som du arbetar med:

  • Teknisk beskrivning – Solcellsanläggningar
  • Mallar för Solcellsanläggningar

Följande dokument ska alltid skickas med underlaget:

  • Anpassade dokument
  • Anvisningar för Solcellsanläggningar
     

Tekniskt sakkunniga och kontaktpersoner för Solcellsanläggningar är:

El- och installationsfrågor:
Lars Berndtsson , lars.berndtsson@stadsfast.goteborg.se

Övergripande frågor samt kommunikation och övervakning:
Joakim Lindfors , joakim.lindfors@stadsfast.goteborg.se


Teknisk beskrivning - Solcellsanläggningar

Ändringshistorik för Solcellsanläggningar

_