Om TKA


Tekniska krav och anvisningar (TKA) är stadsfastighetsförvaltningens specifika komplement till lagar, förordningar och praxis i projektering.

Allmänt om TKA

Dokumenten som finns samlade under TKA är främst anvisningar och mallar.
Dokumentens skrivelser är ett resultat av våra lokalanvändare och förvaltningens erfarenheter samt bygger på att tekniska lösningar och system ska vara enkla att sköta ur driftsynpunkt. 

Genom TKA styr vi mot stadengemensamma mål och långsiktigt hållbara fastigheter som är ändamålsenliga, brukarvänliga och drifteffektiva. Där de ekologiska, ekonomiska samt sociala hållbarhetsdimensionerna utgör en grund.

På denna webbplats finns i första hand enbart uppdaterade dokument.
För äldre versioner av TKA-dokument - se först undersida ”Äldre versioner av TKA”. Hittar du inte vad du söker där så skicka en e-post till tka@stadsfast.goteborg.se.

Teknikområden

TKA är uppdelat i ett antal teknikområden. Du ser dem alla i den blå menyn.
Ordningen följer BSAB-systemet i tillämpliga delar.
Dokumenten under varje teknikområde utgör ett heltäckande underlag för att kunna projektera fullt färdiga och för stadsfastighetsförvaltningens anpassade handlingar.
Samma dokument kan dyka upp inom flera olika teknikområden.

Verksamhetsområden

TKA riktar sig mot de verksamhetsområden som stadsfastighetsförvaltningen förvaltar och bygger inom:

Skola
• förskola
• grundskola
• gymnasieskola

Boende
• bostad med särskild service (BmSS)
• vård- och omsorgsboende

Övriga lokaler
• kontor
• lägergårdar
• parkstugor, med mera.

I våra dokument är skola och boende två överordnade verksamhetstyper. Det betyder att termen "skola" innefattar förskola, grundskola eller gymnasieskola.
Termen "boende" innefattar antingen bostad med särskild service (BmSS) för personer med funktionsnedsättningar eller vård- och omsorgsboende.