Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Linda Eklund, Teknisk kvalitetsutvecklare

Telefon
031-365 07 21

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningens råd och anvisningar, RA", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5263
402 26 Göteborg

Kontakta våra sakkunniga

Brand - Elin Thundal
Bygg - Kai-Mikael Lukkonen Peter JonssonKerstin Sandholt och Anna Risell
CAD - Daniel Littorin
El och hiss - Tommy Allansson och Jim Alsterberg
Solceller - Joakim Lindfors 
Energi - Peter Olsson 
Fukt - Peter Jonsson
Kyla - Patrik Filliol
Luft - Jörgen Bruce och Tove Janzon
Miljö - Jon Jonsson och Renata Osmanovic
Mark och utemiljö -   utemiljo@stadsfast.goteborg.se
Rör - Jörgen BrucePatrik Filliol och Tove Janzon
Sprinkler - Patrik Filliol
SRÖ -Patrick Arvsell och Lars Arvidsson
Storkök - Anne-Sofie Johansson och Maria Löfvenholm
Tele och data - Jim Alsterberg och Tommy Allansson
Vitvaror - Peter Jonsson