Foto: Lo Birgersson

Mark och utemiljö


Stadsfastighetsförvaltningen skapar inspirerande och hållbara utemiljöer som också ger stöd till den verksamhet som den är avsedd för. Grönt, naturligt och hälsofrämjande är självklara ledord.

Vi vill skapa kreativa, naturlika och pedagogiska förskole- och skolgårdar som främjar såväl barns utveckling och hälsa som ekologisk hållbarhet. Gårdarna ska vara både lek- och lärmiljö. De ska gagna jämställdhet och studieresultat.
Framförallt ska barn och skolelever ha roligt på våra gårdar!

Våra boendemiljöer ska vara levande och hemlika. De ska vara hälsofrämjande och kunna användas i verksamhetens arbete med exempelvis Grön Rehab.
Utemiljön kring boenden ska stimulera sinnena och den biologiska mångfalden. Naturmiljöer är särskilt positiva för äldreboende.

I huvuddokumentet nedan hittar du våra krav och anvisningar för att åstadkomma en bra utemiljö.

Teknisk sakkunniga för Mark och utemiljö når ni via deras funktionsbrevlåda.


Ändringshistorik för mark och utemiljö