Foto: Ingvild Davidsen

Rör


Stadsfastighetsförvaltningen har specifika krav på utformning, funktion och materialval inom teknikområdet Rör. Kraven ska säkerställa en god och långsiktig förvaltning.

Teknikområdet Rör innehåller anvisningar, mallar, checklistor för tappvatten, avloppsvatten och värme. Under Rör ingår även de delar av kylsystem som inte hanteras under Kyla, det vill säga köldbärarsidan för exempelvis värmepumpar.

Teknisk sakkunniga och kontaktpersoner för rör är Jörgen BrucePatrik Filliol och Tove Janzon.


Ändringshistorik för Rör

_