Inhyrning

Målsättningen med anvisningarna är att stadsfastighetsförvaltningen ska få inhyrda lokaler som är ändamålsenliga, kostnads- och energieffektiva, tekniskt genomtänkta och är hållbara ur ett miljöperspektiv.

Anvisningarna ger uttryck för stadsfastighetsförvaltningen och verksamhetens krav på tekniska system och ska vara ett hjälpmedel vid byggprocessen avseende inhyrning.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Brand är Elin Thundal

Teknisk sakkunniga och kontaktpersoner för Bygg, Fuktsäkerhet och Vitvaror är Kai-Mikael Lukkonen, Peter Jonsson och Kerstin Sandholt

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för CAD/BIM är Jonas Bertheden

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för El och Tele är Jim Alsterberg

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Mark och utemiljö är Linda Eklund

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för miljö är Jon Jonsson

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Storkök är Anne-Sofie Johansson


Om efterfrågat teknikområde saknas nedan hänvisar vi till respektive teknikområde i ordinarie TKA (blå flikar i menyn).


Mallar för Bygg, Fuktsäkerhet och Vitvaror

Mallar för Storkök

_