Foto: Jim Alsterberg

Tele och data

Stadsfastighetsförvaltningen har specifika krav på utformning, funktioner och materialval för att säkerställa en god och långsiktig förvaltning. Kraven inom teknikområdet Tele och data gäller för underhåll, service, personsäkerhet och användning.

Tekniska krav och anvisningar med grundförutsättningar i:

Svensk Standard SS 437 01 02

SBF 110:8 (brandlarm)

SSF 130:9 (inbrottslarm)

AMA EL 22.

Kraven gäller inte tele- och datasystem som utformas i samråd med beställaren och verksamheten. Där utreds istället installation, funktioner och omfattning för det aktuella projektet.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Tele och data är Jim Alsterberg


Anvisningar för Tele och data vid inhyrning

Ändringshistorik för Tele och data

_