Kyla


Energikraven i nyproducerade fastigheter är en viktig kugge för att klara stadsfastighetsförvaltningens långsiktiga energimål för det totala byggnadsbeståndet. Kyla installeras normalt i stadsfastighetsförvaltningens storkök, som varukylanläggningar till kylrum och frysrum. För att minska elanvändningen så installerar vi normalt sett inte komfortkyla (klimatanläggningar, luftkonditionering) i stadsfastighetsförvaltningens byggnader. Här nedan hittar du de mallar och rutiner som du ska använda för att uppnå våra krav på kylsystem.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Kyla är Patrik Filliol.


Ändringshistorik för Kyla

_