Foto: Jimmi Larsen

Sprinkler

Anvisningarna för sprinkler gäller för stadsfastighetsförvaltningens lokaler. Mallar är främst framtagna för äldreboenden och boenden med särskild service eftersom det är de lokaler som oftast har sprinkler.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Sprinkler är Patrik Filliol.


Ändringshistorik för Sprinkler

_