Bygg

Byggnader som uppförs i stadsfastighetsförvaltningens regi ska vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt. De ska ha långsiktigt hållbara konstruktioner som består av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan. Stadsfastighetsförvaltningens lokaler ska vara flexibla, energieffektiva och ha ett gott inomhusklimat.

Teknisk sakkunniga och kontaktpersoner för Bygg är:

Kai-Mikael LukkonenKerstin SandholtPeter Jonsson, Anna Risell


Mallar för Bygg

Ändringshistorik för Bygg/Vitvaror

_