Copyright: Silverbullet Film

Energi

Lokalförvaltningen har högt ställda krav på byggnaders energiprestanda i såväl nyproduktion som vid om- och tillbyggnad. Energikraven i nyproduktionen är en viktig kugge för att klara Lokalförvaltningens långsiktiga energimål.

Vid nyproduktion upprättas energianalyser. Vårt krav är 45 kWh/m² och år. Undantag är Grund- och gymnasieskolor där kravet är 35 kWh/m² och år. Vid värmepumpsdrift är kravet ännu skarpare.

Kraven på kvalitativa mätningar är högt ställda. Här finner du de mallar och rutiner som du behöver för att uppnå våra krav.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson är Peter Olsson

Ändringshistorik för Energi