Foto: Ingvild Davidsen

SRÖ


SRÖ är en förkortning för styrning, reglering och övervakning. Det handlar om att styra, reglera och övervaka olika system för byggnaders funktioner och energianvändning.

När du som är konsult projekterar SRÖ för stadsfastighetsförvaltningen ska du skapa ett förfrågningsunderlag för en generalentreprenad eller en rambeskrivning för en totalentreprenad.

Du ska alltid skicka med följande dokument i underlaget:

  • Anpassade dokument
  • Anvisningar för SRÖ

Följande dokument ska vara anpassade till det objekt som du arbetar med:

  • "8 Teknisk beskrivning"
  • Driftkort för SRÖ som är relevanta
  • Mallar för SRÖ

Teknisk sakkunniga och kontaktpersoner för SRÖ är: 

Patrick Arvsell och Lars Arvidsson.

Systemintegratörer för Citect är:

Per-Erik Jusslin och Jan Wallsby.

Systemintegratör för EBO är:

Marcus Gilbert


Teknisk beskrivning för SRÖ, ska projektanpassas

SVG-bilder för driftbilder, ska projektanpassas

Driftkort för värme, ska projektanpassas

Övriga driftkort, ska projektanpassas

Ändringshistorik för SRÖ

_