Brand


Tekniska krav och anvisningar är ett tillägg till gällande lagar, myndighetskrav och försäkringsvillkor. TKA Brand är ett uttryck för stadsfastighetsförvaltningens ambitioner avseende byggnadstekniskt brandskydd.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson är Elin Thundal

Ändrings - PM