Äldre versioner av TKA-dokument

Här finner du 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017 års version av TKA-dokumenten, komprimerade med programmet 7-Zip. För äldre versioner av TKA-dokument - skicka e-post till tka@stadsfast.goteborg.se.

2022 års TKA - under uppdatering

2022 års TKA forts. - under uppdatering

2022 års TKA forts. - under uppdatering