Äldre versioner av TKA-dokument

Här finner du 2023, 2022, 2021, 2020 och 2019 års version av TKA-dokumenten, komprimerade med programmet 7-Zip. För äldre versioner av TKA-dokument - skicka e-post till tka@stadsfast.goteborg.se.