Miljö

Göteborgs Stad ska vara ett föredöme för andra vad gäller hållbart byggande med helhetssyn. Som en av de största byggherrarna i staden har Lokalförvaltningen högt ställda krav och mål avseende miljön. Mindre farliga ämnen ska användas i våra byggnader. Förskolebarn, elever, äldre, människor med funktionsnedsättningar och alla de anställda som vårdar, undervisar och ger omsorg, ska må bra i våra lokaler.

Under området Miljö hittar du bland annat dokument om miljöplaner, akustik, avfallshantering, miljöinventering, m.m.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson är Therese von Wachenfeldt Falemo.

Beställarens miljöplan

Ändringshistorik för Miljö