Aktuellt

  • Leverera till e-arkiv - informationsträff

    Publicerad 13 maj 2024
    Vi erbjuder två informationsträffar för arkivarier i Göteborgs Stad om att leverera till e-arkiv. 30 maj och 4 juni, klockan 13-15:30. Läs mer här om hur du anmäler dig.
  • Leveransperiod för barn- och elevhälsovårdsjournaler

    Publicerad 15 mars 2024
    Vecka 18-23 (29 april - 7 juni) är det leveransperiod av barn- och elevhälsovårdsjournaler till Regionarkivet. Här kan du som är skolsköterska läsa om vad du behöver göra inför leveransen.