Arkivbeskrivning

För att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar ska varje förvaltning, bolag och stiftelse ha en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Här finns information för dig som ska upprätta eller ändra en sådan.

Upprätta

Dokumentet Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska uppfylla kraven i både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Därför behöver dokumentet innehålla vissa uppgifter. De rubriker och det innehåll som ska finnas med finns listat i Tillämpningsanvisningarna som du hittar längst ner på sidan och även bland din organisations styrande dokument.

I Regionarkivets handledning Upprätta arkivbeskrivning kan du få vägledning i arbetet. 

Samråd

Du behöver samråda med Regionarkivet när ni planerar att fastställa Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Det är viktigt att samrådet inleds i god tid för att Regionarkivet ska kunna ge lämplig vägledning innan förändringen genomförs. För att inleda samrådet mejlar du till Regionarkivets myndighetsbrevlåda arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se och bifogar relevant underlag.

Besluta

När Regionarkivets handläggare har kvalitetsgranskat dokumentet och det uppfyller de krav som finns kan det fastställas av er nämnd/styrelse. Den fastställda Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar skickar du sedan till Regionarkivets myndighetsbrevlåda.

Styrande dokument

Göteborg Stads Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stads Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen