Arkivbeskrivning

För att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar ska varje myndighet ha en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Här finns information för dig som ska upprätta eller ändra en sådan.

Upprätta

Dokumentet Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska uppfylla kraven i både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Därför behöver dokumentet innehålla vissa uppgifter. De rubriker och det innehåll som ska finnas med finns listat i Tillämpningsanvisningarna som du hittar längst ner på sidan och även bland din organisations styrande dokument.

I Regionarkivets handledning Upprätta arkivbeskrivning kan du få vägledning i arbetet. 

Samråd

Du behöver samråda med Regionarkivet när din myndighet planerar att fastställa Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. Det är viktigt att samrådet inleds i god tid för att Regionarkivet ska kunna ge lämplig vägledning innan förändringen genomförs. För att inleda samrådet mejlar du till Regionarkivets myndighetsbrevlåda arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se och bifogar relevant underlag.

Besluta

När Regionarkivets handläggare har kvalitetsgranskat dokumentet och det uppfyller de krav som finns kan det fastställas av din myndighet. Detta gör styrelsen eller nämnden, eller också kan beslutet vara delegerat. Den fastställda Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar skickar du sedan till Regionarkivets myndighetsbrevlåda.